Xiaoyan Dai

Peking University Shenzhen Graduate School

Building B, Room 112

University Town, Nanshan District

Shenzhen, P.R. China, 518055

 

E-mail: daixy@stu.pku.edu.cn


 

EDUCATION:

2021-now    Graduate student           Peking University Shenzhen Graduate School

2017-2021   Undergraduate student      MinZu University of China (MUC)