Wen Ren

Peking University Shenzhen Graduate School
University Town, Nanshan District, Shenzhen, Guangdong, China, 518055

E-mail:
2001111194@stu.pku.edu.cn

 

 

EDUCATION:

2020-now     Graduate student                  Peking University Shenzhen Graduate School

2016-2020  Undergraduate student          China Agricultural University