Xiankun Wang

Peking University Shenzhen Graduate School
University Town, Nanshan District, Shenzhen, Guangdong, China, 518055

E-mail:
wangwang9706@outlook.com


 

 

EDUCATION:

2019-current Graduate student           Peking University Shenzhen Graduate School

2015-2019    Undergraduate student  FuJian Normal University